Покажи 5 съвпадения на рими

най-добре съвпадащи рими за тератоген

слабо съвпадащи рими за тератоген