Покажи 3 съвпадения на рими

слабо съвпадащи рими за радиоактивни остатъци