Покажи 4 съвпадения на рими

най-добре съвпадащи рими за замърсено място

слабо съвпадащи рими за замърсено място